ÇAĞRI MERKEZİ

Anasayfa > KURUMSAL > İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Çağdaş Holding İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemini benimser.

İnsan Kaynakları Yönetimi İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun hazırlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır. İşletmede iş gücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanuni çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetleri yürüten Çağdaş Holding İK kurum vizyon ve misyonu doğrultusunda hareket eder. İhtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plân, program ve stratejileri uygular.

ÇAĞDAŞ HOLDİNG RUHU
Çağdaş Holding'de herkesin kalite ve güveni bulduğunu biliyoruz; İlkelerimiz etkin olduğumuz sektörlerde güvene ve kaliteye adadığımız şirket unvanımızı, gerçekleştirilen her projede hak ettiği yeri koruyarak ve hep daha iyiyi hedefleyerek projelerimize yansıtmaktadır. İşimizle gurur duyuyoruz.

BİR İŞLETME OLARAK
Biz mükemmeli hedefliyoruz ve sürekli kendimizi yenileme ve geliştirme çabasındayız. Dürüstlük ve açıklığa büyük önem veriyoruz. Biz müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle güven ve karşılıklı yarara dayalı güçlü ve sürekli ilişkiler kurma azmindeyiz. İşimizi dürüstlükle yapıyoruz; faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yasalara uygun davranıyoruz. Yüksek standartları koruyor ve yolsuzluğa karşı mücadeleyi destekliyoruz. Şirket varlıklarını koruyarak ve onları en iyi şekilde değerlendirerek uzun vadeli ve sürekli değerler sağlıyoruz.

BİR İŞVEREN OLARAK
Biz Çağdaş Holding'i içinde çalışacak mükemmel bir yer kılmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın en önemli kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımıza teşvik edici bir ortam, kendilerini geliştirmek için kişisel fırsatlar sunduğumuza inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın sorularını, düşüncelerini ve kaygılarını ortaya koymada kendilerini özgür hissedecekleri açık yürekli, saygılı bir ortamı teşvik ediyoruz.